Word vriend!

Als u het Prinsenkwartier een warm hart toedraagt dan kunt u ‘vriend(in) van het Prinsenkwartier’ worden. Heel eenvoudig. Allereerst kiest u op welke manier u uw vriendschap wil vormgeven. We bieden u hiervoor drie mogelijkheden aan. Aansluitend machtigt U het Prinsenkwartier om een maal per jaar het bij uw vriendschap behorende bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Daarmee zijn we vrienden. Hopelijk voor het leven. We weten dat vriendschap onbaatzuchtig is. Maar toch. Omdat we blij zijn met uw vriendschap geven we u er iets voor terug.

We kennen drie vormen van vriendschap. Wil je iets anders? Neem dan contact op met ons op via info@prinsenkwartier.nl.

VP
Nieuwsbrief
Maandkalender
Uitnodiging voor de jaarlijkse vriendenborrel
25
EUR/jaar
VIP
Nieuwsbrief
Maandkalender
Uitnodiging voor de jaarlijkse vriendenborrel
Uitnodiging voor Stadsmakers Event
65
EUR/jaar
VIPP
Nieuwsbrief
Maandkalender
Uitnodiging voor de jaarlijkse vriendenborrel
Uitnodiging voor Stadsmakers Event
Bijwonen opening tentoonstellingen
Gratis toegang tot bepaalde activiteiten
Vermelding op website
125
EUR/jaar
"Geweldig programma, geweldige plek. Delft heeft het Prinsenkwartier nodig!!!"

Dick Holt