Vrienden van het Prinsenkwartier

Het Prinsenkwartier draait op heel veel enthousiaste vrijwilligers en vrienden.
Om zoveel mogelijk activiteiten en projecten te kunnen organiseren is een vriendenfonds opgericht: Stichting Vrienden van het Prinsenkwartier.

Het doel van de Vrienden van het Prinsenkwartier:
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van culturele, creatieve en intellectuele activiteiten in en rond het Prinsenkwartier te Delft. Dat doet zij door financiële ondersteuning uit giften. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Zakelijke gegevens stichting:
Vestigingsadres: Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft.
Mail: vrienden@prinsenkwartier.nl
Website: vrienden.prinsenkwartier.nl
KvK nummer: 67173527
Fiscaal nummer (RSIN): 856861042
Bankrekening: NL91 RABO 0315 8502 05

Bestuur:
Carla Jonquière – Voorzitter
Pieter Kruit – Penningmeester
Marinel van de Velde – Secretaris
Menno Rubbens – Bestuurslid

De bestuurders krijgen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.