Bestuur

Voorzitter

Carla Jonqiuerre, mediator, Voorzitter bij Humanitas, afdeling Delft

Penningmeester

Pieter Kruit, hoogleraar natuurkunde TUDelft. Expertise: nanotechnologie, elektronenmicroscopie en elektronenlithografie. Hij is auteur van 200 publicaties en 60 internationale patenten. Hij is mede-oprichter van 2 Delftse bedrijven: Mapper en Delmic.

Secretaris

Marinel van de Velde is directeur, oprichter en mede-eigenaar van Public Support Business. Public Support Business detacheert ervaren topsecretaresses  in functies als directiesecretaresse, secretaresse Raad van Bestuur, personal assistant, projectsecretaresse, secretarieel medewerker en coördinator / teamleider bestuurs- of directiesecretariaat.

Lid

Menno Rubbens, directeur eigenaar Cepezed projects, architect. Loopbaan kenmerkt zich door het streven naar efficiënte bouw- en ontwikkelprocessen waarbij ruimtelijke-, maatschappelijke-, technische- en financiële ambities elkaar niet tegenwerken maar juist aanvullen en versterken.

"Geweldig programma, geweldige plek. Delft heeft het Prinsenkwartier nodig!!!"

Dick Holt