Financieel

Geldmiddelen van de Stichting:
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies en donaties, legaten, sponsorbijdragen, enzovoort. Via de website kunnen mensen “vriend” worden en direct met IDEAL betalen, of via een machtiging een meerjarige relatie aangaan. Bij evenementen staan betaalpalen waar bezoekers via de swipe van een kaart kleine bedragen kunnen doneren. Voor grotere bedragen spreekt het bestuur direct met de gulle gever of de geïnteresseerde sponsor.

Er is geen plan om een vermogen op te bouwen: de uitgaven worden zo veel mogelijk in balans gehouden met de inkomsten.

Balans en begroting:
De stichting is jong en heeft op moment van schrijven slechts enkele honderden euro’s in kas. Het streven is om in het eerstvolgende jaar enkele duizenden euro’s te verwerven. Het is te vroeg om een meerjarenbegroting te maken. Financiële jaarverslagen zullen op de website worden gepubliceerd.

"Geweldig programma, geweldige plek. Delft heeft het Prinsenkwartier nodig!!!"

Dick Holt