Sponsors

Bedrijfsvrienden:
Het uitgangspunt van sponsorrelaties is dat zowel de bijdrage aan de stichting als wat daar tegenover staat maatwerk betreft, zodat beide betrokken partijen er maximaal maatschappelijk voordeel aan ontlenen.

Voorbeeld 1: Pakket Hoofdsponsor (maximaal 3 hoofdsponsors): € 10.000, –
Het bestuur overlegt met de Hoofdsponsor wat deze aan naamsbekendheid of andere faciliteiten wil terug ontvangen. Een evenement kan bijvoorbeeld geheel genoemd worden naar de Hoofdsponsor, of het Logo van de Hoofdsponsor kan bij alle evenementen die door de stichting worden gesteund naar voren komen. Uiteraard wordt de Hoofdsponsor genoemd op de website van de stichting.

Voorbeeld2: Pakket Kunstworkshop: € 1.500, –
Het stichtingsbestuur organiseert dat de sponsor en zijn gasten een speciale ontvangst krijgen bij een van de door de stichting gesteunde culturele evenementen. Als het bijvoorbeeld een expositie betreft wordt een rondleiding met toelichting door de exposerende kunstenaars verzorgd.

"Geweldig programma, geweldige plek. Delft heeft het Prinsenkwartier nodig!!!"

Dick Holt