Word vriend!

Als u het Prinsenkwartier een warm hart toedraagt dan kunt u ‘vriend(in) van het Prinsenkwartier’ worden. Heel eenvoudig. Allereerst kiest u op welke manier u uw vriendschap wil vormgeven. We bieden u hiervoor drie mogelijkheden aan. Aansluitend machtigt U het de Stichting Vrienden van het Prinsenkwartier om een maal per jaar het bij uw vriendschap behorende bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Daarmee zijn we vrienden. Hopelijk voor het leven. We weten dat vriendschap onbaatzuchtig is. Maar toch. Omdat we blij zijn met uw vriendschap geven we u er iets voor terug.

We kennen drie vormen van vriendschap. Wil je iets anders? Neem dan contact op met ons op via info@prinsenkwartier.nl.

 

VP
Een vriend VP (Vriend Prinsenkwartier) ontvangt de aankondigingen van evenementen die door de stichting worden ondersteund.
25
EUR/jaar
VIP
Met de VIP kaart (Vrienden Interesse Prinsenkwartier kaart) ontvangt men de aankondigingen van evenementen die door de stichting worden ondersteund. VIPs worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor de opening van zo’n evenement.
65
EUR/jaar
VIPP
Iemand met de VIPP kaart is een hele belangrijke vriend! Uiteraard ontvangt deze de aankondigingen van evenementen die door de stichting worden ondersteund. VIPPS worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een vriendenborrel.
125
EUR/jaar
"Geweldig programma, geweldige plek. Delft heeft het Prinsenkwartier nodig!!!"

Dick Holt